Vi phạm pháp luật là gì? Phân biệt tội phạm và các vi phạm pháp luật khác

Vi phạm pháp luật có nhiều loại khác nhau, nhưng về cơ bản là những hành vi trái pháp luật, có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Trong khoa học pháp lý, vi phạm pháp luật hình sự phổ biến nhất là tội phạm. Nói cách khác, tội phạm là một loại vi phạm pháp luật, và tội phạm là hành vi duy nhất chỉ được quy định trọng Bộ luật hình sự (BLHS).

Giống nhau giữa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác

  1. Về mặt hành vi

Con người là tổng thể mối quan hệ xã hội, do đó con người vi phạm pháp luật hay phạm tội đều chứa đựng những quan hệ đó với xã hội mà người đó đang sống. Chính vì vậy, không thể tách rời việc xem xét tội phạm hay các hành vi phạm pháp luật khác mà không xuất phát từ hành vi của con người.

Tóm lại, điểm giống nhau giữa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trước hết đều là hành vi của con người.

  1. Về mặt chủ quan

Tội phạm và các vi phạm pháp luật khác là những hành vi do chủ thể có năng lực pháp luật, năng lực hành vi thực hiện một cách có lỗi, cố ý hoặc vô ý. Không có lỗi thì không có hành vi vi phạm pháp luật.

  1. Về mặt pháp lý

Tội phạm và các vi phạm pháp luật khác đều được quy định trong các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bản hành. Văn bản quy phạm pháp luật chính là cơ sở pháp lý để xác định tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

  1. Về mặt xã hội

Tội phạm và các vi phạm pháp luật khác đều là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật xác lập và bảo vệ.

Tội phạm và các vi phạm pháp luật đều mang bản chất là những hiện tượng tiêu cực của xã hội, chính vì nhà nước và xã hội đều có phản ứng và biện pháp để ngăn chặn, loại trừ.

Khác nhau giữa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác

Tội phạm Vi phạm pháp luật khác
Hành vi Nguy hiểm đáng kể Nguy hiểm không đáng kể
Hình thức Quy định trong BLHS Quy định trong các văn bản pháp luật khác
Hình phạt Do Toà án có thẩm quyền tuyên. Quy trình xử lý theo Luật tố tụng hình sự. Quyết định do người, cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Án tích Chịu án tính Không mang án tích

Trên đây là một số điểm giống nhau và khác nhau giữa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác./.

5/5 - (2 votes)
0965.67.9698