Nơi cư trú của người làm nghề lưu động

Điều 45 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 quy định về nơi cư trú của người làm nghề lưu động.

Điều 45. Nơi cư trú của người làm nghề lưu động

Nơi cư trú của người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác là nơi đăng ký tàu, thuyền, phương tiện đó, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại khoản 1 Ðiều 40 của Bộ luật này.

Theo điều luật quy định, nơi cư trú của những cá nhân này được xác định theo hai thứ tự.

Thứ nhất, nơi cư trú của họ vẫn được xác định theo nguyên tắc xác định nơi cư trú nói chung tại khoản 1 Điều 40 (là nơi thường xuyên sinh sống).

Thứ hai, nếu họ không xác định được nơi cư trú trong trường hợp thứ nhất thì nơi cư trú của họ được xác định là nơi phương tiện lưu động đăng ký (như nơi đăng ký tàu, thuyền). Điều 45 BLDS năm 2015 kế thừa nguyên vẹn quy định tại Điều 57 BLDS năm 2005. Tuy nhiên, nội dung quy định này cũng còn một số điểm chưa thực sự rõ ràng.

Tuy tên của điều luật xác định về nơi cư trú của người làm nghề lưu động nhưng điều luật mới xác định nghề lưu động là nghề gắn liền với tàu, thuyền và chưa liệt kê rõ phương tiện hành nghề lưu động khác là phương tiện gì.

Do đó, những người làm nghề như lái xe đường dài trong trường hợp này nên xác định nơi cư trú theo Điều 45 về nơi cư trú của người làm nghề lưu động hay theo khoản 2 Điều 40 là nơi người đó đang sinh sống nếu những cá nhân này không có nơi thường xuyên sinh sống?

Ngoài ra, trên thực tế, có nhiều trường hợp các phương tiện lưu động, bao gồm cả tàu, thuyền nếu không xác định được nơi đăng ký phương tiện, những cá nhân này cũng không có nơi thường xuyên sinh sống tại một địa điểm cố định thì nơi cư trú của họ được xác định ra sao?

Chính vì vậy, để đảm bảo việc định hướng hợp lý của điều luật cũng như áp dụng trên thực tế, các bất cập của điều luật nên được định hướng và bo sung cho phù hợp./.

5/5 - (1 vote)
0965.67.9698