Nơi cư trú của người được giám hộ

Điều 42 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 xác định nơi cư trú của người được giám hộ.

Điều 42. Nơi cư trú của người được giám hộ

  1. Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ.
  2. Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ nếu được người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Trong trường hợp cá nhân là người chưa thành niên có những vấn đề nhất định về cha mẹ hoặc là người mất năng lực hành vi dân sự thì cần có người giám hộ để được chăm sóc và bảo vệ.

Xuất phát từ tính chất này, nơi cư trú của người được giám hộ được xác định cũng chính là nơi cư trú của người giám hộ. Điều này đảm bảo việc chăm sóc, gộ dục, nuôi dưỡng, bảo vệ của người giám hộ đối với người được giám hộ.

Cũng giống như trường hợp của người chưa thành niên, nếu được người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác thì người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ./.

5/5 - (1 vote)
0965 67 9698