Mức phạt với vi phạm về PCCC trong đầu tư, xây dựng

Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định mức phạt với vi phạm về PCCC trong đầu tư, xây dựng và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm về PCCC trong đầu tư, xây dựng như sau:

Mức phạt hành chính đối với vi phạm về PCCC trong đầu tư, xây dựng

Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 38 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền đối với vi phạm về phòng cháy, chữa cháy trong đầu tư, xây dựng như sau:

 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không có biện pháp và phương tiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thi công, xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.
 2. Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
 • Thi công không đúng theo thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đã được thẩm duyệt của cơ quan có thẩm quyền;
 • Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
 • Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận thẩm duyệt, văn bản thẩm duyệt, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoặc giấy tờ khác liên quan đến công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 1. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:
 • Thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
 • Chế tạo phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
 1. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi đưa hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
 2. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi đưa hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm về PCCC trong đầu tư, xây dựng

Khoản 6 Điều 38 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định các biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm về phòng cháy, chữa cháy trong đầu tư, xây dựng như sau:

 1. Buộc thực hiện thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi vi phạm sau đây:
 • Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy  (nêu tại điểm 2).
 • Thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy  (nêu tại điểm 3).
 • Chế tạo phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy(nêu tại điểm 3).
 1. Buộc thực hiện nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi đưa hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (nêu tại điểm 4).
 2. Buộc thực hiện việc thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi đưa hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (nêu tại điểm 5).
 3. Buộc nộp lại giấy chứng nhận thẩm duyệt, văn bản thẩm duyệt, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận thẩm duyệt, văn bản thẩm duyệt, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoặc giấy tờ khác liên quan đến công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp (nêu tại điểm 2).
5/5 - (1 vote)
0965.67.9698