Luật sư Tư vấn Pháp luật Lao động

KHD Law với đội ngũ Luật sư, chuyên gia pháp lý nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn pháp luật lao động và việc làm cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước từ các thủ tục hành chính lao động đến giải quyết các tranh chấp lao động có yếu tố nước nước ngoài trên phạm vi toàn quốc.

Dịch vụ Luật sư Tư vấn Pháp luật Lao động

Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật lao động của KHD Law

1. Tư vấn về hợp đồng lao động

Tư vấn về chủ thể giao kết hợp đồng; hình thức ký kết; các loại hợp đồng; các nội dung cơ bản của hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của các bên đối với hợp đồng; hiệu lực của hợp đồng; quy định thời gian thử việc; lương thử việc; kết thúc giai đoạn thử việc.

Tư vấn quá trình thực hiện hợp đồng giữa các bên; các trường hợp được điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động; các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; trách nhiệm của bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động…

2. Tư vấn về tiền lương

Tư vấn tiền lương; hình thức trả lương; cách xây dựng thang bảng lương; định mức lao động; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm vào ban đêm và các quy định khác liên quan đến tiền lương.

3. Tư vấn thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến thời gian làm việc; thời gian nghỉ ngơi; nghỉ lễ; nghỉ việc riêng; nghỉ không hưởng lương…

KHD Law

4. Tư vấn kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Tư vấn thủ tục trình tự xử lý kỷ luật lao động; các hình thức xử ký kỷ luật lao động; những trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật sa thải; hỗ trợ soạn thảo và đăng ký nội quy lao động; trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại…

5. Tư vấn an toàn lao động, vệ sinh lao động

Các quy định pháp luật về an toàn lao động; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động; vệ sinh lao động; nghĩa vụ tuân thủ an toàn lao động của người sử dụng lao động, người lao động; tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quyền của người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

6. Tư vấn một số quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi

Các nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ, các quy định đối với lao động nữ mang thai, chế độ nghỉ thai sản. Các trường hợp được phép sử dụng lao động chưa thành niên, những trường hợp cấm sử dụng lao động chưa thành niên.

Các quy định pháp luật về việc sử dụng lao động là người cao tuổi.

7. Tư vấn pháp luật về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài làm việc ở Việt Nam

Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: tư vấn các quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…

Người nước ngoài vào làm việc ở Việt Nam: điều kiện tuyển dụng, làm việc tại Việt Nam, các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động, hỗ trợ thủ tục xin giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động…

8. Tư vấn các quy định pháp luật khác có liên quan đến lao động

Lao động giúp việc nhà, các chế độ bảo hiểm y tế, bảo biểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, công đoàn….

9. Luật sư tư vấn pháp luật lao động thường xuyên cho doanh nghiệp

Quy trình giải quyết vụ việc

  1. Tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng đối với vụ việc về lao động cần hỗ trợ giải quyết;
  2. Đưa ra những thông tin tư vấn sơ bộ, cách thức giải quyết vấn đề, báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;
  3. Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;
  4. Luật sư phụ trách vụ việc nghiên cứu chi tiết vụ việc, và đưa ra các phương án xử lý, đồng thời tư vấn cho khách hàng những ưu, khuyết điểm của từng phương án cũng như thực hiện công việc theo thỏa thuận;
  5. KHD Law tiến hành giải quyết vụ việc, thực hiện các nội dung cam kết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Thông báo tiến độ giải quyết vụ việc theo cách tối ưu nhất cho khách hàng;
  6. Kết thúc vụ việc và thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý.
KHD Law

Liên hệ

  • Email: info@khdlaw.vn
  • Website: https://khdlaw.vn

KHD Law cam kết 100% khách hàng hài lòng./.

0965.67.9698