Hướng dẫn tích hợp thông tin khám chữa bệnh BHYT vào VNeID

Chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập và sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNeID, trang thông tin định danh điện tử.

Tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động khác theo nhu cầu của chủ thể danh tính điện tử.

Hướng dẫn tích hợp thông tin khám chữa bệnh BHYT vào VNeID

  1. Đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu.

Hướng dẫn tích hợp thông tin khám chữa bệnh BHYT vào VNeID

  1. Chọn “Hồ sơ sức khỏe”

Hướng dẫn tích hợp thông tin khám chữa bệnh BHYT vào VNeID

  1.  Chọn “Sổ sức khỏe điện tử”

Hướng dẫn tích hợp thông tin khám chữa bệnh BHYT vào VNeID

  1. Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo “Thông tin về lịch sử khám chữa bệnh BHYT của bạn sẽ được tích hợp hiển thị lên ứng dụng VNeID. Vui lòng xác nhận để hệ thống tiếp tục xử lý”. Bạn cần bấm vào “Xác nhận”.

Hướng dẫn tích hợp thông tin khám chữa bệnh BHYT vào VNeID

  1. Nhập passcode

Hướng dẫn tích hợp thông tin khám chữa bệnh BHYT vào VNeID

  1. Hệ thống sẽ xử lý yêu cầu của bạn. Bạn có thể chọn năm để xem lịch sử khám chữa bệnh BHYT.

Hướng dẫn tích hợp thông tin khám chữa bệnh BHYT vào VNeID

Nếu bạn có lịch sử khám chữa bệnh thì hệ thống sẽ hiển thị, còn nếu bạn chưa có lịch sử khám chữa bệnh thì hệ thống sẽ hiển thị “Chưa có lịch sử khám chữa bệnh theo BHYT”.

5/5 - (1 vote)
0965.67.9698