7 loại giấy tờ quan trọng sắp bị khai tử hoàn toàn

Ứng dụng công nghệ số, những loại giấy tờ hành chính quan trọng sau đây sẽ được thay thế hoàn hoàn bằng dữ liệu điện tử.

  1. Sổ hộ khẩu

Từ ngày 1/1/2023, mọi sổ hộ khẩu đều hết giá trị sử dụng. Việc lưu giữ và khai thác thông tin về nhân khẩu, cư trú của người dân được thực hiện tại Cơ sở dữ liệu về cư trú liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  1. Sổ tạm trú

Năm 2022 cũng là năm cuối cùng Sổ tạm trú còn tồn tại và được sử dụng trong các thủ tục hành chính, các giao dịch cần thiết.

  1. Thẻ bảo hiểm y tế

Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, chậm nhất đến ngày 1/1/2020, cơ quan bảo hiểm xã hộiphải thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia. Từ ngày 1/6.2021, người bệnh đi khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để thay thế cho sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy.

  1. Giấy khai sinh

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-BTP ban hành bản điện tử của Giấy khai sinh. Bản điện tử này sẽ được cung cấp qua email cho người dân khi đăng ký tài khoản sử dụng trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

mẫu giấy khai sinh điện tử, mẫu giấy chứng nhận kết hôn điện tử

  1. Giấy chứng nhận kết hôn

Tại Thông tư 01/2022/TT-BTP, Bộ Tư pháp cũng ban hành bản điện tử của Giấy chứng nhận kết hôn. Giấy đăng ký kết hôn điện tử cũng sẽ được cung cấp qua email cho người dân khi đăng ký tài khoản sử dụng trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

  1. Chứng minh nhân dân

Từ năm 2021, Bộ Công an đã triển khai cấp Căn cước công dân gắn chip trên cả nước thay vì cấp Chứng minh nhân dân như trước đây. Những Giấy Chứng minh nhân dân đã được cấp trước đây (vẫn còn hạn sử dụng) vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn.

  1. Sổ Bảo hiểm xã hội

Tương tự như thẻ BHYT, trước đây tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định: “Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội”. Đã hơn 2 năm kể từ thời điểm này nhưng vẫn chưa có thông tin gì liên quan đến thẻ bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, với việc ra mắt ứng dụng VssID – mọi thông tin liên quan đến quá trình đóng BHXH, quá trình hưởng các chế độ BHXH của người tham gia đều đã được cập nhật. Người dân chỉ cần truy cập ứng dụng này có thể nắm được mọi được mọi thông tin như trong Sổ bảo hiểm xã hội./.

5/5 - (1 vote)
0965 67 9698