4 loại di sản thừa kế theo pháp luật hiện hành

Bên cạnh việc tìm hiểu di sản cũng như xác định thành phần của di sản, việc nắm rõ từng loại di sản thừa kế cũng rất hữu ích trong việc giải quyết tranh chấp về thừa kế.

Di sản thừa kế là các vật

Bao gồm các vật hiện hữu là tư liệu sản xuất hoặc tư liệu tiêu dùng. Lưu ý, nếu di sản là vật hiện hữu thì phải là những vật còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế dù chúng đang thuộc sự chiếm hữu, quản lý của người để lại di sản trước lúc chết hoặc đang do người khác chiếm hữu, quản lý trên cơ sở một hợp đồng được thiết lập giữa người đó với người để lại di sản.

Di sản thừa kế là các vật có thể bao gồm vật được hình thành trong tương lai, là những vật chắc chắc sẽ có từ một hợp đồng hoặc từ một căn cứ pháp lý khác và sẽ thuộc sở hữu của người để lại di sản nhưng chưa có vào thời điểm mở thừa kế.

Di sản thừa kế là khoản tiền hoặc giấy tờ có giá

Bao gồm khoản tiền, giấy tờ có giá hiện hữu vào thời điểm người để lại di sản chết và các khoản tiền mà người để lại di sản đang gửi tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, các khoản tiền công lao động, tiền cấp dưỡng, tiền bồi thường thiệt hại mà người để lại di sản có quyền hưởng mà chưa kịp nhận mà đã chết vì bên kia chậm thực hiện nghĩa vụ.

Ngoài ra, di sản thừa kế còn bao gồm các khoản tiền được hình thành trong tương lai. Ví dụ, di sản thừa kế mà người chết để lại là một ngôi nhà đang cho người khác thuê thì số tiền mà bên thuê nhà phải trả sau khi hết hạn thuê nhà cũng là di sản thừa kế.

Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất

Khoản 1 Điều 105 BLDS 2015 quy định tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Như vậy quyền sử dụng đất cũng là một dạng tài sản và cũng thuộc di sản thừa kế.

Điều 4 Luật đất đai năm 2013 quy định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Như vậy, bên cạnh quyền chiếm hữu, sử dụng, người sử dụng đất còn có thêm các quyền năng khác với đất đai như quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, thế chấp và để lại thừa kế quyền sử dụng đất.

Di sản thừa kế là quyền sở hữu trí tuệ

Bao gồm quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật, quyền sở hữu đối với tác phẩm đó. Quyền tác giả đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, quyền sở hữu đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp nói trên và đối với bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý.

5/5 - (1 vote)
0965.67.9698