2 cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình năm 2024

Điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau:

 • Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
 • Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2024 cụ thể như bảng sau:

Thành viên hộ gia đình

Mức đóng BHYT hộ gia đình năm 2024

(Đơn vị: VNĐ/tháng)

Người thứ nhất

81.000

Người thứ hai

56.700

Người thứ ba

48.600

Người thứ tư

40.500

Người thứ năm trở đi

32.400

Thực hiện trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam

 1. Truy cập địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/
 2. Chọn “Đóng BHXH điện tử”.

2 cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình năm 2024

 1. Chọn “Gia hạn thẻ BHYT theo HGĐ tích hợp giảm trừ mức đóng”

2 cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình năm 2024

 1. Thực hiện gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình

Nhập đầy đủ thông tin của chủ hộ và thông tin của thành viên hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế và số tháng cần gia hạn.

2 cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình năm 2024

Để thêm thành viên hộ gia đình, chọn “Thêm thành viên HGĐ”.

Lưu ý: Nhấn đầy đủ số định danh của các thành viên hộ gia đình để được đảm bảo quyền lợi giảm trừ mức đóng.

 1. Xác thực thông tin

Sau khi nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, người dùng chọn “Xác nhận” để xác thực thông tin.

Nếu các thông tin như thông tin chủ hộ; thông tin các thành viên; các thành viên tham gia thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình; thông tin về thẻ BHYT của các thành viên; các thành viên đề nghị gia hạn thẻ BHYT tham gia ở cùng một cơ quan BHXH được xác thực là đúng, màn hình hiển thị thông tin như sau:

Thông tin tham gia BHYT của từng thành viên: Số định danh, họ tên, số tháng gia hạn, hạn thẻ BHYT hiện tại, số tiền phải đóng để gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình.

2 cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình năm 2024

 1. Thanh toán

Sau khi xác thực thông tin thành công, chọn “Ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH”, sau đó chọn “Thanh toán”.

Sau khi thanh toán thành công, người dùng có thể thực hiện in biên lai bằng cách chọn “In biên lai” hiển thị trên màn hình.

Để xem lại lịch sử giao dịch, tại menu (bên trái) chọn “Tra cứu lịch sử nộp BHXH điện tử/Lịch sử gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng”

Thực hiện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

 1. Truy cập website Cổng dịch vụ công Quốc gia
 2. Đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia
 3. Chọn mục “thanh toán trực tuyến”

2 cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình năm 2024

 1. Chọn đóng BHYT theo hộ gia đình

Trong danh sách các dịch vụ thanh toán trực tuyến dành cho công dân, chọn “Đóng BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình”

2 cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình năm 2024

Sau đó, lựa chọn dịch vụ “Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (được giảm trừ mức đóng). Hệ thống sẽ điều hướng sang Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam để cá nhân thực hiện giao dịch.

2 cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình năm 2024

Theo đó, cá nhân thực hiện gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình tương tự như Bước 4 mục 2.1 nêu trên.

5/5 - (1 vote)
0965 67 9698